HISTORY

Duroc startades 1987 kring idén att med laser hårdgöra slitstarka hästskor. När Duroc börsintroducerades i mitten av 1990-talet var det med just laserytförädlingsteknologi som affär. Under åren har verksamheter utvecklats, förvärvats men också sålts eller på annat sätt avvecklats. Idag, 2017, har vi i och med förvärvet av IFG blivit en väsentligt mycket större och mer internationell industrikoncern. Här följer en översikt över vår historiska utveckling.

1987

Duroc grundades år 1987 som ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet och en entreprenör. Affärsidén var då att lansera en teknik att med laser hårdgöra slitstarka hästskor. Vid utgången av 1987 hade Duroc ännu ingen heltidsanställd och omsättningen var 0,1 mkr.

1990

Förvärvade Luleå Tekniska Universitets laser.

1993

Verksamheten gick med förlust och sattes i konkurs. Omsättningen var då 1,7 mkr på tre anställda.

1996

Verksamheten omstartades och aktien noterades på SBI-listan i syfte att genom förvärv integrera teknologin på nya marknader.

1997

Förvärvade SJ:s verkstad för hjulunderhåll i Luleå.

1998

Förvärvade Mikroverktyg i Robertsfors samt ABB Tooling i Västerås.

1999

Duroc-aktien noterades på Stockholmsbörsens O-lista. Omsättningen hade på två år ökat från 17 mkr till 154 mkr. Förvärvade sågklingetillverkaren Swedish Saw Blades som senare, tillsammans med tilläggsförvärv, kom att utgöra divisionen Micor.

2000

Förvärvade 45 procent av ytbeläggningsföretaget Impact Coatings.

2001

Förvärvade Deutsche Bahns underhållsverksamhet för tåg i Leipzig i Tyskland.

2002

Etablerade Duroc Tooling i Olofström som ett nära samarbete med Volvo Personvagnar.

2003

Duroc Tooling i Västerås sattes i konkurs.

2004

Expanderade in i Tyskland genom förvärv av underhållsverkstäderna SFW och SWS. Impact Coatings noterades på Nya Marknaden.

2005

Förvärvade underhållsverkstaden Ferro Recond.

2006

Som en del av ett renodlingsarbete såldes innehavet i Impact Coatings, de tyska underhållsverksamheterna samt Swedish Saw Blades dotterbolag i Lettland och Finland. Duroc Engineering investerade i mobil laserutrustning som en del av ett samarbete med kärnkraftverket Ringhals. Duroc hade cirka 170 anställda och en årsomsättning om cirka 200 mkr.

2007

I samband med en nyemission förvärvades maskinhandelsföretagen Swedish Tool Holding, Ernst Gerber samt sågklingetillverkaren Lamitec Tools. Den sistnämnda slogs sedan samman med Micor i Laholm medan Swedish Tool och Ernst Gerber formerade grunden för affärsområdet Industrihandel.

2008

Förvärvade maskinhandelsföretaget Madsen & Hansen i Danmark.

Duroc hade vid utgången av 2008 cirka 280 anställda med en omsättning om cirka 700 mkr.

2009

Förvärvade valsverket Hard and Special Steels från SSAB Tunnplåt.

2010

Som en del av ett renodlingsarbete såldes verkstaden Duroc Engineering i Göteborg (f.d. Ferro Recond). Duroc Engineerings verksamhet i Umeå flyttade under samma år produktionen till Durocs anläggningar i Luleå

2011

Avyttrade Duroc Tooling i Olofström.

2012

Genomförde ett investeringsprogram om cirka 50 mkr för Luleå-verksamheterna Duroc Rail och Duroc Special Steel. Avyttrade även Duroc Tooling i Robertsfors

2014

Inledde ett effektiviseringsprogram för att förbättra lönsamheten inom industrihandel och industri.

2015

Svartöns Specialstål, tidigare Duroc Special Steel, har haft en olönsam period sedan 2011 då en av bolagets större kunder flyttade produktionen till utlandet. Efter flera års arbete med rationaliseringar och nykundsförsäljning nådde bolaget åter lönsamhet. Året avslutades dock med ett motorhaveri med påföljande produktionsstopp och förlust av kunder.

2016

Svartöns Specialstål sattes i konkurs oktober.

2017

Under inledningen av 2017 förvärvades fibertillverkaren International Fibres Group. Med förvärvet ökade  årsomsättningen från cirka 400 mkr till cirka 2 200 mkr. Under andra halvan av året förvärvades ett bolag inom klimatkontroll och energieffektivitet, som sedermera bytte namn till IFG Cresco.

2018

Under sommaren 2018 förvärvades dieselmotordistributören Universal Power Nordic.