IORE lokhjul

Duroc Rail är godkända av Bombardier Transportation för att utföra hjulunderhåll på IORE-loken, Europas största malmlok.

IORE lokhjul

IORE