Om Duroc Rail

Duroc Rail AB levererar underhåll av järnvägshjul för lok och vagnar till Svenska och Europeiska järnvägsoperatörer. Företaget är beläget på Svartöns Industriområde i Luleå, inne på SSABs område, och tillgodoser norra delen av av den svenska marknaden för järnvägshjulunderhåll med bland annat AAE, SweMaint AB och LKAB Malmtrafik i Kiruna AB som största kunder. Vi förfogar över en nyöppnad, oktober 2012, hjulunderhållsverkstad med bl. a. 2 övergolvssvarvar för reprofiliering av löpbanan på hjulen. Vi har även komplett OFP (Oförstörande Provning) för att möta de EU-krav som gäller idag.

Railbild

Marknad i förändring

Järnvägsbranschen har genomgått stora förändringar de senaste tio åren. Med miljöfrågor i fokus sker en ökning av järnvägstrafiken både vad gäller transport av människor och gods. Ökad järnvägstrafik, högre axellaster och snabbare tåg ökar efterfrågan på hjul, räl och underhåll med hög kvalitet och prestanda.

Med avregleringen ökar antalet aktörer på marknaden. Konkurrensen skapar bra lösningar och kostnadseffektivitet för slutkunderna, samtidigt som fler aktörer minskar standardiseringen av komponenter. Varje vagnsägare har egna lösningar och antalet varianter av hjulpar har ökat väsentligt de senaste fem åren, med högre krav på underhållsleverantörerna som följd.

Duroc Rail har en styrka i att snabbt kunna anpassa sig efter förändringarna på marknaden och tillhandahålla god och snabb service, med lagerhållning av komponenter och reservdelar och kunnig personal.