Ytbehandling och tillverkning av komponenter

Duroc Laser Coating är en komplett partner för ytbehandlade mekaniska komponenter. Vi har erfarenhet av ett stort antal projekt inom de flesta problemområden där komponenter utsätts för extrem friktion, slitage eller korrosion.

Vi erbjuder såväl renovering och uppgradering av produkter som nytillverkning av kundunika hel- eller halvfabrikat. Det kan handla om tillverkning eller uppgradering av olika komponenter som exempelvis glidlager, ventiler, verktyg, slitfoder, kolvstänger, rullar, knivstål, bussningar, axlar, kuggar, hylsor, drivhjul etc.
Det kan vara renovering eller återskapande av ursprungliga geometrier på slitna maskindelar som exempelvis axlar, axeltappar, valsar eller lagerlägen.

Ett flertal ytbehandlingsmetoder ingår i erbjudandet däribland laserytbehandling, plasmaytbehandling och svetsning samt förbehandling, kvalitetskontroll och efterbearbetning.

Metodik

Till kundens förfogande erbjuder vi ett högt ingenjörskunnande, en stor applikationserfarenhet och en rad olika materialförädlingsteknologier. Förbehandling, efterbearbetning, kvalitetskontroll och dokumentation är en självklarhet.

TEKNOLOGI

Durocs material- och ytförädlingsteknologi bygger till största del på vårt kunnande och vår långa erfarenhet inom områdena laserteknologi, tribologi (läran om friktion, nötning och smörjning) och metallurgi (läran om metallers framställning och tekniska användning). Med exakt energitillförsel och anpassade materialkombinationer kan vi skapa önskade materialegenskaper i fråga om exempelvis friktion, korrosion, slitage och hållfasthet. Utöver vår laserteknologi erbjuder vi en rad andra behandlingsmetoder som bland plasmapåsvetsning.