Duroc -Industrikoncern med fokus på tillverkningsindustri

Duroc eftersträvar långsiktigt ägande av företagsportföljen. Dotterbolagen är närmast kunderna och förstår därmed marknaden och kundbehoven bäst. Styrmodellen är starkt decentralicerad inom koncernen och de olika dotterbolagen är ansvariga för resultatutvecklingen. Därmed tror vi på att bibehålla
entreprenörskapet som en bas i en sund och lönsam tillväxt.

Durocs omsättning var ca 2 200 MSEK 2016. Antalet anställda är
ca 590 i Europa och USA. Vår strategi är att fortsätta investera i våra dotterbolag samt även att fokusera på opportunistiska förvärv inom befintliga eller närliggande segment.

Durocs verksamhet har indelats i två affärsområden industrihandel och industri. En gemensam ledstjärna för all verksamhet är att vi skapar en konkurrenskraftig industri, en god arbetsmiljö och ett hållbart samhälle.

DUROCS LÅNGSIKTIGA STRATEGI 

Duroc har som långsiktig målsättning att skapa en god värdetillväxt. Detta ska ske genom:

  • Värdeskapande förvärv  

    - Opportunistiska investeringar inom såväl befintliga affärsområden som  nya.

    - Investeringar i mogna verksamheter som opererar i stabila branscher.

    - Förvärv inom B2B och i verksamheter där vi har ett kunnande och kan  bidra till värdeskapande tillväxt.

  • Investeringar i befintliga verksamheter med syfte att

     - Utöka kapaciteten i befintliga anläggningar.

     - Integrera framåt och bakåt i värdekedjan.

  • Decentraliserad styrmodell med syfte att

     - Bibehålla entreprenörskapet.

Duroc har inte fokus på att driva koncerngemensamma synergiprojekt där det inte är uppenbart.

 

 

   

Hur vi arbetar

Durocs dotterbolag är rustade att drivas självständigt och Duroc fungerar som en stark och aktiv ägare med uppgift att göra rätt affärer och coacha dotterbolagen.

Kontakta bolagen

Vill du veta mer? Eller vill du komma i kontakt med någon av Durocs verksamheter? Alla bolag har egna webbplatser där du hittar mer information. Adress och telefonnummer finner du även här.